Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

sawanna
0307 3137 390
Reposted frompaatison paatison viamayamar mayamar

February 22 2017

sawanna
3532 ca7a 390
Reposted fromdailylife dailylife viatoolong toolong
sawanna
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy

July 08 2015

sawanna
Żeby coś się zdarzyło.
Żeby mogło się zdarzyć.
I zjawiła się miłość.
Trzeba marzyć.
— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadietforlove dietforlove

July 05 2015

sawanna
0635 0090 390
Reposted fromeryawen eryawen viajulliett julliett

June 24 2015

sawanna

June 15 2015

sawanna
7225 8f27 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix

June 11 2015

sawanna
sawanna
sawanna
6135 4018 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMezame Mezame

June 02 2015

sawanna
4560 1068 390
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viatwice twice
sawanna
6280 1469 390
Reposted frombajaderra bajaderra viamayamar mayamar
5545 ca4e 390
sawanna
9928 91ee 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce

May 30 2015

sawanna
5543 7f10 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasavor savor
sawanna
3950 5c85 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vianowaczi nowaczi

May 18 2015

sawanna

There are all kinds of love in the world, but never the same love twice.

— F. Scott Fitzgerald
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNoemiJustine NoemiJustine

May 15 2015

sawanna
1590 5a0e 390

May 08 2015

sawanna
0382 1868 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl