Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

sawanna
3754 537a 390
Reposted fromkeepitclassy keepitclassy viairiis iriis

November 28 2017

sawanna

October 06 2017

sawanna
7989 9699 390
Reposted fromsavatage savatage viascorpix scorpix

August 28 2017

sawanna
6600 7311 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianowaczi nowaczi

August 20 2017

sawanna

August 16 2017

sawanna
0807 02dd 390
Reposted fromscorpix scorpix viablackheartgirl blackheartgirl
sawanna
1429 332d 390
Reposted fromEkran Ekran viablackheartgirl blackheartgirl

July 31 2017

sawanna
1450 d238 390
the distance is only physical, my love.

July 08 2017

sawanna
0307 3137 390
Reposted frompaatison paatison viamayamar mayamar

February 22 2017

sawanna
3532 ca7a 390
Reposted fromdailylife dailylife viatoolong toolong
sawanna
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy

July 08 2015

sawanna
Żeby coś się zdarzyło.
Żeby mogło się zdarzyć.
I zjawiła się miłość.
Trzeba marzyć.
— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadietforlove dietforlove

July 05 2015

sawanna
0635 0090 390
Reposted fromeryawen eryawen viajulliett julliett

June 24 2015

sawanna

June 15 2015

sawanna
7225 8f27 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix

June 11 2015

sawanna
sawanna
sawanna
6135 4018 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMezame Mezame

June 02 2015

sawanna
4560 1068 390
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl